Υγειονομική κάλυψη ορεινού αγώνα δρόμου
‘’2ος Ορεινός Αγώνας Κρυόβρυσης Ολύμπου’’,
των ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α. Λάρισας, Θεσσαλονίκης, Αιγάλεω.